090. 228 2325 0982 06 5257

Giỏ hàng hiện có

0 Sản Phẩm

Hình thức thanh toán


Chuyển khoản ngân hàng tiền hàng và phí ship trước nhận hàng sau 1-2 ngày bạn sẽ nhận được hàng.
SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG:
CHỦ TK ; Nguyễn Thu Hằng
Số TK: 1460205093870
Tại: PGD Số 3 Ngân hàng Nno&PTNT Chi Nhánh Nam Hà Nội